Prawo

Prawnik

Znany Prawnik

Pomoc prawna bywa potrzebna każdemu. Jedni potrzebują jej częściej, inni rzadziej. Jedni radzą sobie, spędzając długie godziny w Internecie i wyszukując informacje samemu, inni wypytują przyjaciół i znajomych, czy znają odpowiednią osobę i mogą im kogoś zarekomendować. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji oraz możliwości finansowych, jednak często przypomina szukanie przysłowiowe wyważanie otwartych drzwi. Korzystając ze zwykłych wyszukiwarek internetowych, trudno zawęzić kryteria wyszukiwania w taki sposób, by szybko otrzymać satysfakcjonujące rezultaty. Szukając specjalistów z zakresu prawa spadkowego, można zostać przekierowanym na strony  dotyczące rozwodów. Wpisując hasło „porada prawna on-line”, łatwo trafić na forum dyskusyjne, na którym dyskutanci całymi dniami prowadzą zacięte spory i polemiki dotyczące poruszanych tematów. Zazwyczaj są to jednak amatorzy lub hobbyści, a pochodzące od nich informacje trudno traktować jako obowiązującą podstawę prawną.

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Tagi: , , ,

Nabycie własności

NABYCIE WŁASNOŚCI – własność można nabyć w wieloraki sposób, m.in. przez umowę przeniesienia własności (sprzedaż, zamiana, darowizna), nabyciu z mocy samego prawa (zasiedzenie oraz inne przypadki prawa), nabyciu na mocy orzeczenia sądowego (np. orzeczenie o zniesieniu współwłasności), innych przypadkach nabycia i utraty własności. Pierwotne i pochodne nabycie własności

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Tagi: , , ,

Pochodne własności

POCHODNE NABYCIE WŁASNOŚCI – jest wynikiem wyraźnego i koniecznego następstwa prawnego pomiędzy dotychczasowym właścicielem a nabywcą. Mamy z nim doczynienia w przypadku przeniesienia własności (sukcesja singularna) lub dziedziczenia (sukcesja uniwersalna) i w dalszych podobnych przypadkach. Nabywca wywodzi swe prawo od poprzednika. Np.: przeniesienie własności (sprzedaż zamiana itp.) Nabywca uzyskuje prawo własności w takich granicach w jakich przysługiwało ono zbywcy ( poprzednikowi) a więc ze wszystkimi obciązeniami  Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Tagi: , , ,

Przeniesienie własności

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI RZECZY OZNACZONYCH CO TO GATUNKU ALBO RZECZY PRZYSZŁYCH – art. 155 § 2 KC mówi, że jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone co do gatunku lub rzeczy przyszłe to do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, Dy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe Jest to czynność prawna realna. Wymóg przeniesienia posiadania nie wolno utożsamiać z wymaganiem zawarcia drugiej wykonawczej umowy przenoszącej własność przeniesienie rzeczy oznaczonej co do gatunku następuje wiec mocą realnej czynności zobowiązująco- rozporządzającej z chwilą przeniesienia posiadania.

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Tagi: , , ,

Zasiedzenie

ZASIEDZENIE – służy nabyciu własności przez posiadacza na skutek jego długotrwałego posiadania. Przez zasiedzenie można uzyskać prawo własności nieruchomości jak i ruchomości. Przedmiot zasiedzenia – w trybie zasiedzenia nabywa się praw własności własności nieruchomości według art. 172 KC i własności rzeczy ruchomych według art. 174. w drodze zasiedzenia można nabyć prawo użytkowania wieczystego osoba będąca posiadaczem nieruchomości w ramach użytkowania wieczystego które jest ustanowione we właściwym trybie na rzecz innej osoby.

Czytaj więcej »

Dodaj komentarz

Tagi: , , ,